Genel Müdür Mesajı

2015 yılında ülkemizin elektrik üretimi 2014 yılına göre % 5,6 artış göstererek 259,61 milyar kWh olmuştur. Bu üretime karşılık elektrik tüketimi ise % 3,3 artışla 263,83 milyar kWh olmuştur.

 

2014 yılında 41.003 MW olan puant talebi ise % 5,6 artarak 43.289 MW olarak gerçekleşmiştir.

 

Ülkemizin kurulu gücü ise 2015 yılında devreye alınan yeni santraller ile 73.147 MW’ a ulaşmıştır.

 

Gelişmekte olan ülkelerde yıllık elektrik talep artışı genellikle yıllık ekonomik büyümenin %50 fazlası olarak kabul edilir. Bu duruma göre ülkemizde 2015 yılındaki ekonomik büyümenin %3 olması sebebi ile enerji talep artışının % 4 ile 4,5 olması gerekirken tüketimdeki artışın %3,3 de kalması ve buna karşılık arz tarafındaki artışın %5,6 olması sebebi ile 2015 yılı enerji satış fiyatlarında beklenen artışların yerine düşüşler meydana gelmiştir.

 

Bu durum ise enerji üreticileri için sıkıntılara neden olmuştur.

 

Enerji yatırımları uzun vadede ekonomik büyümelerin kabul gördüğü değerler dikkate alınarak planlandığı için ülkemizin ekonomik büyümesi enerji sektörü için çok önemlidir. Ümit ederiz ki 2016 ve 2017 yılları için kabul edilen ekonomik büyüme değerleri gerçekleşir ve enerji piyasası olumsuz etkilenmez.

 

Şirketimiz bu olumsuzluluklardan etkilenmemek için 2016 yılında yenilenebilir üretimlerinin tamamını YEKDEM kapsamında 7,3 ABD Doları cent/kWh’den satmaya başlamıştır.

 

Şirketimizin 2015 yılında mevcut işletmeleri ile enerji üretimine devam etmiştir. 20 MW kurulu gücündeki AKBÜK II RES, Şubat 2016 da devreye alınmıştır. 93,5 MW kurulu gücündeki ÇANKAYA HES izin çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup 2016 yılı sonu itibari ile inşaatına başlanılması planlanmaktadır. 24 MW kurulu gücündeki ÇAYPINAR RES izin çalışmalarına başlanılmış olup, 2016 yılının son çeyreğinde yapımına başlanılması planlanmaktadır.

 

Yurtdışı iştirakimiz olan AYEN AS ENERGJI SHA.’ ya ait Fan Irmağı Havzası  Hidroelektrik Santralları kapsamında bulunan 28 MW kurulu gücündeki PESQESHIT HES projesi Mayıs 2015 ayında işletmeye açılmış olup, bu santralımızda üretilen elektrik enerjisinin satışı Arnavutluk, Slovenya ve Sırbistan’da kurmuş olduğumuz Enerji Ticaret Şirketlerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Aynı proje kapsamında inşaatı devam etmekte olan 63 MW kurulu gücündeki FANGUT HES yatırımı devam etmekte olup 2017  yılında işletmeye alınması planlanmaktadır.

 

AYEN ENERJİ olarak mevcut yatırımlarımıza ve yeni yatırım imkanları üstünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

                                                                                                          Fahrettin Amir ARMAN

                                                                                                                  Genel Müdür