Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim

Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim

8 Eylül 2003 tarihinde  kurulan şirket Bağlı Ortaklıklarımız arasına Nisan 2011 ‘de %70’inin satın alınması suretiyle katılmıştır.Kayseri ili,Yahyalı İlçesi sınırları içinde 4628 sayılı kanuna göre   Üretim Lisansı verilen 72 MW gücünde 295.800.000 kWh üretim kapasiteli Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisinin  sahibi ve işletmecisidir. Sermayesi 41.800.000 TL ‘dir. Aksu RES, 2012  Mart ayında işletmeye açılmış olup;  ürettiği elektrik enerjisini DUY yönetmelikleri çerçevesinde piyasada satmaktadır. Şirketimizin bu bağlı ortaklıktaki payı %70’tir.