Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı   Pay Adedi   Pay Oranı (%)   Pay Tutarı 
 Aydıner İnşaat A.Ş.  14.534.770.965 84,98  145.347.709,65
 Halka açık kısım  2.567.565.000 15,01  25.675.650,00
 Diğer (6 ortak)   1.894.035  0,01  18.940,35
 Toplam  17.104.230.000  100,00  171.042.300