Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim A.Ş

Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim A.Ş

8 Eylül 2003 tarihinde kurulan Şirket Bağlı Ortaklıklarımız arasına Nisan 2011 'de %70'inin satın alınması suretiyle katılmıştır. Kayseri ili,Yahyalı ilçesi sınırları içinde 4628 sayılı kanuna göre Üretim Lisansı verilen 72 MW kurulu gücünde 295.800.000 kWh üretim kapasiteli Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisinin sahibi ve işletmecisidir. Sermayesi 41.800.000 TL 'dir. Aksu RES, 2012 Mart ayında işletmeye açılmış olup; ürettiği elektrik enerjisini DUY yönetmelikleri çerçevesinde piyasada satmaktadır. Şirketimizin bu bağlı ortaklıktaki payı %70'tir.
şirketimiz bağlı ortaklıklarından Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi ve işletmecisi olduğu, Kayseri ili Yahyalı ilçesinde bulunan 72 MW kurulu gücündeki Aksu Rüzgar Enerjisi Santral? 16 Mart 2012 tarihinde devreye girmi?tir.
Proje, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak, Gold Standard kuralları çerçevesinde karbon emisyon indirimi sertifikasyonu almayı hedeflemektedir.
Aralarında projenin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, projeye ait enerji nakil hattının Proje Tanıtım Dosyası, Proje Teknik Olmayan Özeti, Ornitoloji Raporu ve karbon emisyon indirimi sertifikasyonu hakkındakiler dahil ilgili belgeler aşağıda yer almaktadır.
Bu belgeler ışığında proje, bütün ilgili kişi ve kurumların görüş, yorum ve önerilerine açılmıştır.
Projenin çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri hakkında değerli görüş, yorum ve önerilerinizi tarafımıza iletmenizi rica ederiz.