Ayel Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş

Ayel Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş

Yurtiçi ve yurtdışında elektrik enerjisi üretimi ile ilgili olarak termik,hidroelektrik,rüzgar,güneş,doğalgaz ve başka santrallerin inşası,sahiplenilmesi,işletilmesi,kiralanması,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla 28.01.2010 tarihinde kurulmuştur. Şirketin sermayesi 15.000.000 TL olup; bu bağlı ortaklıktaki payımız %55'tir. Şirketin Arnavutlukta kurulu Ayen AS Energji SHa firmasında %8 oranında iştiraki bulunmaktadır.