Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş

Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş

Şirket, 2001 yılında kurulmuş olup; Ostim Organize Sanayi Bölgesindeki 41 MW kurulu gücündeki doğal gaz kombine, çevrim elektrik üretim santralinin sahibi ve işletmecisidir.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde Dengeleme Birimi olan santralimizde üretilen enerji DUY piyasasında değerlendirilmekte; ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile Lisans sahibi tüzel kişilere ve Serbest Tüketicilere satılmaktadır.

Sermayesi 44.000.000 TL olan bu bağlı ortaklıkta şirketimizin %76 iştiraki bulunmaktadır..