Kolaylastirilmis Usulde Birlesme Islemi SPK Onayi

Kolaylastirilmis Usulde Birlesme Islemi SPK Onayi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı yayımlanmıştır.