Genel Müdür Mesajı

2018 yılında ülkemizin elektrik üretimi 2017 yılına göre %1,2 artış göstererek 300,71 milyar kWh olmuştur. Bu üretimi karşılık elektrik tüketimi ise %1,8 artışla 300,10 milyar kWh olmuştur.  

2017 yılında 47.660 MW olan puant talebi ise % 3,1 azalarak 46.160 MW olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemizin kurulu gücü ise 2018 yılında devreye alınan yeni santraller ile 88.550,80 MW’a ulaşmıştır. 

Şirketimiz, Ön Lisansı alınmış olan 24 MW toplam kurulu güçte Çaypınar Rüzgar Enerji Santrali projelendirme çalışmasına 2018 yılı itibariyle başlanmıştır. Balıkesir ili, Kepsut ilçesinde bulunan projemize ait yatırım sürecinde alınması gereken izin süreçleri devam etmektedir. 

Yurtdışı iştirakimiz Ayen AS Energji SHA’ya ait Fan Havzasında Hidroelektrik Santralleri kapsamında, 2017 yılında devreye alınan Fangut Barajı ve Fangut Cansuyu Hidroelektrik Santralleriyle birlikte toplam 110 MW kurulu güce ulaşan hidroelektrik santral yatırımlarımız 2018 yılı içinde 340 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. 

Geçen sene içinde teklifi uygun bulunan 111 MW kurulu gücünde 366,6 milyon kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Kalivac Baraj ve Hidroelektrik Santrali projesi sözleşmesi Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı ile karşılıklı olarak imzalanmış olup, projelendirme çalışmaları ve izin süreçleri devam etmektedir. 

Şirketimiz, üretilen elektrik enerjisi Arnavutluk, Sırbistan ve Slovenya’da kurulmuş olan elektrik ticaret şirketlerimiz vasıtası ile Avrupa genelinde pazarlanmakta olup, yeni elektrik üretim santrali yatırımlarına ek olarak gerçekleştirdiği elektrik ticaret faaliyetleri ile de Orta ve Güney Avrupa enerji sektöründeki etkiliğini artırmayı hedeflemektedir. 

Artan nüfus ve sanayi gücümüzün artmasından kaynaklı oluşacak enerji talebini karşılamak üzere yeni elektrik üretim tesisi yatırımı gerekliliği gün geçtikçe artmaya devam edecektir. Kurulu gücünün %100’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan şirketimiz, Türkiye'nin artan enerji talebi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretim santrali yatırımlarına devam etmeyi hedeflemekte olup, mevcut yatırımlara ek olarak yeni yatırım projeleri üzerine olan çalışmalarına da devam etmektedir.