Ayel Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş

Ayel Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş

Yurt içi ve yurt dışında elektrik enerjisi üretimi ile ilgili olarak termik, hidroelektrik, rüzgar, güneş, doğal gaz ve başka santrallerin inşası, sahiplenilmesi, işletilmesi, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla 28.01.2010 tarihinde kurulmuştur.
Şirketin sermayesi 15.000.000 TL olup; bu bağlı ortaklıktaki payımız %100'dür. Şirketin Arnavutlukta kurulu Ayen AS Energji SHa firmasında %8 oranında iştiraki bulunmaktadır.