Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Şirket 1988 yılında kurulmuştur. Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ile yurt içinde ve yurt dışında hidrolik, gaz ve rüzgar enerjisi santralleri yatırımında bulunmak konularında faaliyet göstermektedir. Şirket Kayseri' de Kızılırmak nehri üzerinde Yap-işlet-Devret modelinde, 3096 say?l? kanuna göre işletilmekte olan Yamula Barajı ve HES projesinin geliştiricisi ve imtiyaz sözleşmesine sahibidir.
 
100 MW kurulu gücünde olup yıllık 422 GWh üretim kapasitesi olan Yamula Barajı ve HES projesi bölgenin en önemli enerji projesidir. Tesis 2005 yılı Temmuz ayında işletmeye geçmiştir.
 
2002 yılında Bağlı Ortaklıklarımız arasına katılan 80.000.000 TL nominal sermayeli şirketin %96,72' si şirketimize aittir.