Ayen Enerji A.Ş

    • Temiz bir dünya için yenilenebilir enerji...

İş Başvurusu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BAŞVURU

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızda personel ihtiyacı hasıl olduğunda, ilanen duyuru ile alınacak personelin özellikleri bildirilmekte olup, başvuruların internet yoluyla ayen@ayen.com.tr adresine veya şirket merkezine özgeçmişleri ile başvurular alınıp, değerlenme yapıldıktan sonra tüm başvurular için olumlu veya olumsuz cevap verilmektedir.

AYEN ÇALIŞANLARI


Şirketimizde, “En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” ilkesi insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır.

İşe alım politikalarımızı oluştururken ve kariyer planlaması yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimseriz.

İnsan kaynakları sürecindeki amacımız;

  • Doğru işe doğru insan
  • Eşit işe eşit ücret
  • Başarıya bağlı liyakat
  • Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü

korumaktır.

Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim terfi ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.

Şirketimizin çalışma ortamında, güvenlik ve verimlilik açısından en üst seviyedeki koşullar sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın görev tanımları ve dağılımı ve performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlara duyurulmaktadır.

Şirket, merkezinde 42, Çamlıca HES ‘de 28, Kısık HES’de 18, Ostim Doğalgaz Çevrim Santral işletmesinde 32,Yamula HES elektrik üretim işletmesinde 38,Akbük RES santral inşaat işyerinde 16,Kızılcahamam Orman yatırımında 3 daimi personel olmak üzere toplam 177 kişiyi istihdam etmektedir. Kızılcahamam Orman İşletmemizde zaman zaman çapalama ve sulama işlerinde çalıştırılmak üzere 10 – 15 geçici işçi çalıştırılmaktadır. Çalışan işçiler sendikalı değildir. Bir yılını doldurmuş daimi statüdeki personele yılda 2 kez bir aylık ücreti tutarında ikramiye verilmekte,bir hizmet yılını dolduran her personel için her hizmet yılı karşılığında dönem sonunda ki giydirilmiş 30 günlük ücreti tutarında ,belirlenmiş yasal tavana kadar kıdem tazminatı karşılığı ayrılmakta, iş akdinin işveren tarafından feshi, emekliliğe hak kazanma, askere çağrılma veya ölüm hallerinde kendilerine (ölümü halinde varislerine) ödenmektedir.

 
3WTURK CMS v8.3.1