Ayen Enerji A.Ş

    • Temiz bir dünya için yenilenebilir enerji...

AYEN ENERJİ

Amacı sürekli değer yaratmak olan Şirketimiz kar hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmamakta, uzun yıllar sonucunda oluşturduğu kurum itibarını da önemli bir değer olarak yönetmektedir.İş ahlakı ilkeleri Şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Dürüstlük ve doğru davranışlar Ayen A.Ş. çalışanlarını iş hayatında yönlendiren temel ilkelerdir.

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

2022 yılında ülkemizin elektrik üretimi 2021 yılına göre %1,7 azalış göstererek 326,01 milyar kWh olmuştur. Bu azalma, 2022 yılında yaşanan...
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulunca oluşturulan etik kurallar bütün şirket çalışanları tarafından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket...
Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

Şirketimizin misyonu, "Ülkemizde yapılması gereken yeni enerji yatırımlarında görev üstlenmek ve üstlenilen görevi başarı ile tamamlamak", vizyonu...

Yönetim Kurulu ve Denetçi

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün...

Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı Tutanakları, Denetim Komitesi Toplantı Tutanakları, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimdem Sorumlu...

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirlenenler dışında önemlilik esasına dayanır. Kamuya yapılan açıklamalar öncelikle...

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas ...

Ücretlendirme Politikası

Şirketin ücretlendirme politikası, şirketin belirlemiş olduğu, kamuya açıklanan operasyonel ve finansal hedeflerine uygun olarak...

İzahname

İzahname Belgesine Erişmek İçin Tıklayınız
 
3WTURK CMS v8.3.1